FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

राजपत्र

Title Supporting Documents
बेसीशहर नगरपालिकाको कर्मचारी सेवा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७८ PDF icon बेसीशहर नगरपालिकाको कर्मचारी सेवा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७८.pdf
वेसीशहर नगरपालिकाको नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ PDF icon nagar prahari ain, 2076.pdf
बेसीशहर नगरपालिका सार्वजनिक समारोह सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ PDF icon sarbajanik samaroha sanchalan karyabidhi,2076.pdf
उप–प्रमुख संग महिला कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७६ PDF icon upa pramukhsanga mahila karyabidhi,2076.pdf
बेसीशहर नगरपालिकामा खेलकुद विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ PDF icon khelkud bikash ain, 2076.pdf
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड , २०७६ PDF icon rahat mapadanda, 2076 1 - Copy.pdf
बेसीशहर नगरपालिका बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि २०७५ PDF icon बाल विबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि२०७५ 1.pdf
सडक वालवालिकाको व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७५ PDF icon sadak balbalika 1.pdf
तालिम व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७५ PDF icon karyabidi of expenditure management 1.pdf
बेसीशहर नगरपालिका बालगृह सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon balgrih sanchalan karyabidhiv 1.pdf
बेशीसहर नगरपालिकाको सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति, २०७६ PDF icon sarbajanil niji sajhedari niti, 2076.pdf
बेशीसहर नगरपालिका एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका,२०७६ PDF icon Ambulance procedures.pdf
जलश्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ PDF icon Jalshrot procidure.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६/२०७७ को सञ्चितकोषबाट रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक PDF icon act_biniyojan_076_bisishahar_mun _final 1.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७६ PDF icon Arthik Ain, 2076_grand_final 1.pdf
बेसीशहर नगरपालिका महिला नगर समन्वय समिति (गठन तथा कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ PDF icon Mahila nagar samnoya samiti karyabidhi.pdf
बेसीशहर नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ .pdf
बेसीशहर नगरपालिका आदिवासी जनजाति नगर समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन) कार्यविधि २०७५ PDF icon Aadibasi janajati nagar samnoya samiti karyabidhi.pdf
बेसीशहर नगरपालिका अपांग नगर समन्वय समिति (गठन तथा कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ PDF icon Apanga nagar samnoya samiti karyabidhi.pdf
बेशीसहर नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ PDF icon apatkalin_karya_sanchalan_kendra_procedure.pdf

Pages