FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

वडा न. ६

 वडा न. 

 वडा कार्यालय रहेको स्थान 

कार्यालयको फोन न.

  घर परिवार संख्या 

जम्मा जनसंख्या (बेसीशहर वस्तुगत विवरण अनुसार)

समावेश गा.वि.स. /नगरपालिका

 सारिङ्ग  

९८५६०४६८५६

५८७ 

२७५२

बेसीशहर गा.वि.स. १३,१४ र बागलुङपानी ग.वि.स. ३,४,७