FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

वडा न. ६

 वडा न. 

 वडा कार्यालय रहेको स्थान 

कार्यालयको फोन न.

 क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) 

 घर परिवार संख्या 

 जम्मा जनसंख्या (२०६८ अनुसार) 

 पुरुष  

 महिला  

समावेश गा.वि.स. /नगरपालिका

 सारिङ्ग  

९८५६०४६८५६

९.४६

६५६  

२६०७

११४८

१४५९

बेसीशहर गा.वि.स. १३,१४ र बागलुङपानी ग.वि.स. ३,४,७