FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

वडा न. २

वडा न. 

वडा कार्यालय रहेको स्थान

कार्यालयको फोन न.

 क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) 

 घर परिवार संख्या 

 जम्मा जनसंख्या (२०६८ अनुसार) 

 पुरुष  

 महिला 

समावेश गा.वि.स. /नगरपालिका

भकुन्डे

 ९८५६०४६८५२

११.५५ 

९६७

३५८३

१५३९

२०४४

 बेसीशहर गा.वि.स. ३,५