FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

वडा न. ४

 वडा न. 

 वडा कार्यालय रहेको स्थान 

कार्यालयको फोन न.

  घर परिवार संख्या 

 जम्मा जनसंख्या (बेसीशहर वस्तुगत विवरण अनुसार) 

 समावेश गा.वि.स. /नगरपालिका

४ 

 पुरानोकोट 

९८५६०४६८५४

 २४७ 

१३७५

बेसीशहर गा.वि.स. १७,१८ पुरानकोट गा वि स