FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

राजपत्र

Title Supporting Documents
बेसीशहर नगरपालिका एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ PDF icon बेसीशहर नगरपालिका एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
बेसीशहर नगरपालिका मध्यम अपाङ्गता भत्ता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ PDF icon बेसीशहर नगरपालिका मध्यम अपाङ्गता भत्ता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
विपन्न परिवार पहिचान कार्यविधि बेसीशहर नगरपालिका_fial २०७९ PDF icon विपन्न परिवार पहिचान कार्यविधि बेसीशहर नगरपालिका_fial २०७९.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली ,2077 PDF icon बेसीशहर नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको कर्मचारी सेवा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७८ PDF icon बेसीशहर नगरपालिकाको कर्मचारी सेवा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७८.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको मर्मत सम्भार कार्यविधि, २०७७ PDF icon marmat samvar_77 updated.pdf
बेसीशहर नगरपालिका संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ PDF icon iee karyabidhi updated.pdf
वेसीशहर नगरपालिकाको नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ PDF icon nagar prahari ain, 2076.pdf
बेसीशहर नगरपालिका सार्वजनिक समारोह सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ PDF icon sarbajanik samaroha sanchalan karyabidhi,2076.pdf
उप–प्रमुख संग महिला कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७६ PDF icon upa pramukhsanga mahila karyabidhi,2076.pdf
बेसीशहर नगरपालिकामा खेलकुद विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ PDF icon khelkud bikash ain, 2076.pdf
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड , २०७६ PDF icon असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक updatd.pdf
बेसीशहर नगरपालिका बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि २०७५ PDF icon बाल विबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि२०७५ 1.pdf
सडक वालवालिकाको व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७५ PDF icon sadak balbalika 1.pdf
तालिम व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७५ PDF icon karyabidi of expenditure management 1.pdf
बेसीशहर नगरपालिका बालगृह सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon balgrih sanchalan karyabidhiv 1.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको सुशासन ऐन २०७६ PDF icon सुशासन ऐन 2076.pdf
बेशीसहर नगरपालिकाको सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति, २०७६ PDF icon sarbajanil niji sajhedari niti, 2076.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास लाई व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७६ PDF icon पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन 2076.pdf
बेशीसहर नगरपालिका एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका,२०७६ PDF icon Ambulance procedures.pdf

Pages