FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

वडा न. ५

 वडा न. 

 वडा कार्यालय रहेको स्थान 

कार्यालयको फोन न.

 क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) 

 घर परिवार संख्या 

 जम्मा जनसंख्या (२०६८ अनुसार) 

 पुरुष  

 महिला  

समावेश गा.वि.स. /नगरपालिका

नाल्मा 

९८५६०४६८५५  

१५.७७ 

४३८

१७७९

८२७

९५२

बेसीशहर गा.वि.स. १५,१६