FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

वडा न. ८

 वडा न. 

 वडा कार्यालय रहेको स्थान 

कार्यालयको फोन न.

  घर परिवार संख्या 

जम्मा जनसंख्या (बेसीशहर वस्तुगत विवरण अनुसार)

समावेश गा.वि.स. /नगरपालिका

 गा‍ वि स भवन,नारायणस्थान बेसीशहर  

९८५६०४६८५८  

१८८१

७२७२

बेसीशहर गा.वि.स. ९,१०