FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

वडा न. ९

 वडा न. 

 वडा कार्यालय रहेको स्थान 

कार्यालयको फोन न.

 घर परिवार संख्या 

जम्मा जनसंख्या (बेसीशहर वस्तुगत विवरण अनुसार)

समावेश गा.वि.स. /नगरपालिका

 ९

 सन्यासी डाँडा 

९८५६०७४४१०

४९७

२३२६

बेसीशहर गा.वि.स. ८ र बागलुङपानी गा.वि.स. ८,९