FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

वडा न. १

 

 वडा न. 

 वडा कार्यालय रहेको स्थान 

कार्यालयको फोन न.

 क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) 

 घर परिवार संख्या 

 जम्मा जनसंख्या (२०६८ अनुसार) 

 पुरुष  

 महिला  

समावेश गा.वि.स. /नगरपालिका 

उदिपुर बजार 

९८५६०४६८५१ 

११.३४ 

६९८  

२६९२

१२१०

१४८२

उदीपुर गा.वि.स. १-९