FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागी आउने सम्वन्धमा

निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावलीमा समावेश भएका भुकम्प पिडितहरुले निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागि निम्न कागजात सहित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

प्र.अ. बैठकमा उपस्थित हुनुहुन । (श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुका प्र.अ.ज्यू हरु)

स्वास्थ्य तर्फको कर्मचारीहरुको अन्तर्वाता मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

प्राविधिक सहायकको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना

लागत साझेदारी अन्तर्गत निर्माण हुने आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।