FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागी आउने सम्वन्धमा

निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावलीमा समावेश भएका भुकम्प पिडितहरुले निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागि निम्न कागजात सहित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

वडा नं‍‍ ६ स्थित बेलौती बिसौना क्षेत्रबाट नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलनको कार्य बन्द गर्ने सूचना ।

प्रस्ताव स्वीकृतको आशय-पत्र ।

आसयको पत्र सम्बन्धमा । ( व्यक्तिगत घटना दर्ता किताब डिजिटाइजेसन गर्नकाे )

भुल सुधार सम्बन्धमा (सडक तथा पार्क निर्माण सम्बन्धी कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी ई—विडिङ्गको ) ।