FAQs Complain Problems

News and Notices

बेसीशहर नगरपालिकाको अनुरोध ।

प्राविधिक सहायक तथा अ.हे.व. चौथो र हे.अ. पाँचौ काे परीक्षा मिति सम्बन्धी सूचना ।

कृषि तर्फको अनुदानको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सेवा प्रवाह सम्बन्धमा । (श्री न पा स्थित सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरु )

विभिन्न निर्माण गर्ने सम्बन्धी कार्यको दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी ई—विडिङ्गको सूचना