FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

वडा नं‍‍ ६ स्थित बेलौती बिसौना क्षेत्रबाट नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलनको कार्य बन्द गर्ने सूचना ।

प्रस्ताव स्वीकृतको आशय-पत्र ।

आसयको पत्र सम्बन्धमा । ( व्यक्तिगत घटना दर्ता किताब डिजिटाइजेसन गर्नकाे )

भुल सुधार सम्बन्धमा (सडक तथा पार्क निर्माण सम्बन्धी कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी ई—विडिङ्गको ) ।

बंगुर पालन पकेट कार्यक्रम संचालनका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।