FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

वेबसाइट सन्चालन सम्बन्धमा

Homepage of Official website of Besishahar Municipality, Lamjung

आज मिति २०७२/०४/११ देखि बेसीशहर नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारिक वेबसाइट संचालनमा ल्याएको छ| नगरबासीले उक्त वेबसाइट http://www.besishaharmun.gov.np मा गई हेर्न सक्ने छन्|