FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

वडा न. ३

वडा न. 

वडा कार्यालय रहेको स्थान

     कार्यालयको फोन न.

 क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) 

 घर परिवार संख्या 

 जम्मा जनसंख्या (२०६८ अनुसार) 

 पुरुष  

 महिला 

समावेश गा.वि.स. /नगरपालिका

 गाउँशहर  

 ९८५६०४६८५३ / ९८५६०४६७६० 

१०.१ 

७९०

३०२८

१३२०

१७०८

 बेसीशहर गा.वि.स. ६,७