FAQs Complain Problems

NEWS

Photo Gallery

प्रमुख अतिथि लगायत अतिथिहरु राष्ट्रगानको समयमा , नगरसभामा  आफ्नो भनाइ राख्दै माननीय , नगरसभाको उद्घाटन गर्दै माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुबा गुरुङ, सहभागीहरु राष्ट्रगानको समयमा , नगरसभामा उपस्थित सहभागीहरु , नगरसभामा उपस्थित सहभागीहरु , नगरसभामा उपस्थित सहभागीहरु , नगरसभामा उपस्थित सहभागीहरु , नगरसभामा उपस्थित सहभागीहरु , नगरसभामा उपस्थित सहभागीहरु , नगरसभामा उपस्थित सहभागीहरु , नगरसभामा उपस्थित सहभागीहरु , नगरसभामा उपस्थित सहभागीहरु , नगरसभामा उपस्थित सहभागीहरु , नगरसभामा उपस्थित सहभागीहरु , नगरसभामा उपस्थित सहभागीहरु , नगरसभामा उपस्थित सहभागीहरु , नगरसभामा उपस्थित सहभागीहरु , नगरसभामा उपस्थित पत्रकार , नगरसभामा उपस्थित सहभागीहरु , नगरसभामा उपस्थित सहभागीहरु , नगरसभामा  आफ्नो भनाइ राख्दै माननीय , नगरसभामा  आफ्नो भनाइ राख्दै माननीय , नगरसभामा  आफ्नो भनाइ राख्दै माननीय , नगरसभामा  आफ्नो भनाइ राख्दै माननीय , नगरसभामा  आफ्नो भनाइ राख्दै , नगरसभामा  आफ्नो भनाइ राख्दै

Pages