FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागी आउने सम्वन्धमा

निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावलीमा समावेश भएका भुकम्प पिडितहरुले निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागि निम्न कागजात सहित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

कर, शुल्क तथा दस्तुरको दर सम्बन्धमा

सम्पूर्ण बिद्यालय, प्र.अ.हरुको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

मौरी घार खरिद सम्बन्धि सुचना

ट्रली सहितको ट्याक्टर खरिद सम्बंधी प्रक्रिया रद्द गरिएको सूचना