FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागी आउने सम्वन्धमा

निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावलीमा समावेश भएका भुकम्प पिडितहरुले निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागि निम्न कागजात सहित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

मिति २०७६/०३/३० गतेको आशयको पत्र सचाईएको सम्बन्धमा

राजस्व संकलन गर्ने सम्बन्धमा (श्री वडा कार्यालय सबै)

दररेट को लागि supporting file Download गर्नु होला 

आसयको पत्र सम्बन्धमा

वार्षिक कार्ययोजना पेश गर्ने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)