FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागी आउने सम्वन्धमा

निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावलीमा समावेश भएका भुकम्प पिडितहरुले निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागि निम्न कागजात सहित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

सडक निर्माण तथा सुधार गर्ने सम्बन्धी कार्यको दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी ई—विडिङ्गको सूचना

दर भाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

सूचना सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

बेशीसहर नगरपालिका कार्यालयको भवनमा बैठक कक्ष र कार्यालयको अगाडी खाली जग्गामा सेड निर्माण गर्ने सम्बन्धी कार्यको दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी ई—विडिङ्गको सूचना