FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागी आउने सम्वन्धमा

निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावलीमा समावेश भएका भुकम्प पिडितहरुले निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागि निम्न कागजात सहित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

सोलार व्याकअप / डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड जडान कार्यकाे लागि दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

दरभाउपत्र (खरिद/१२/०७६/०७७, १३/०७६/०७७, १५/०७६/७७) स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना

दरभाउपत्र (खरिद/०९/०७६/०७७-११/०७६/७७) स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना

दरभाँउ पत्र सम्बन्धी सूचना