FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागी आउने सम्वन्धमा

निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावलीमा समावेश भएका भुकम्प पिडितहरुले निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागि निम्न कागजात सहित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ढुंगा, गिटी, बालुवा तथा ग्राभेल उत्खनन्,संकलन, क्रसिङ्ग र विक्री कार्यको सूचना सच्याईएको सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ढुंगा, गिटी, बालुवा तथा ग्राभेल उत्खनन्,संकलन, क्रसिङ्ग र विक्री कार्यको दरभाउ–पत्र आव्हान सम्बन्धी”

व्यवसाय सूचिकृत गर्ने सम्बन्धमा । (श्री वडा कार्यालय सबै)

नेपालको ससोधित निशान छाप प्रयोग सम्बन्धमा ।

नेपाल सरकार निशान छाप यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।