FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागी आउने सम्वन्धमा

निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावलीमा समावेश भएका भुकम्प पिडितहरुले निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागि निम्न कागजात सहित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

बेरोजगार व्यक्तिको निवेदन संकलन गर्ने सम्बन्धमा -श्री वडा कार्यालय सबै ।

वडा कार्यालयहरुले विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा

गणकहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

बहाल कर तथा व्यवसाय कर बुझाउने सम्बन्धी सूचना