Error message

  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in ctools_plugin_api_include() (line 162 of /var/www/html/sites/all/modules/ctools/includes/plugins.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in ctools_plugin_api_include() (line 162 of /var/www/html/sites/all/modules/ctools/includes/plugins.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in ctools_plugin_api_include() (line 162 of /var/www/html/sites/all/modules/ctools/includes/plugins.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in ctools_plugin_api_include() (line 162 of /var/www/html/sites/all/modules/ctools/includes/plugins.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in ctools_plugin_api_include() (line 162 of /var/www/html/sites/all/modules/ctools/includes/plugins.inc).

"व्यवसायिक कृषि, पर्यटकिय एतिहासिक नगर, सफा हरावरा सम्वृद्ध हाम्रो वेसीशहर"         वेसीशहर नगरपालिका कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा यँहालाई स्वागत छ ।         सूचना तथा समाचार, तथा तपाईका गुनासाहरु यस माध्यमबाट पनि राख्न सकिन्छ ।

निर्णयहरु

पुर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीवाट भएका निर्णयहरु

पुर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीवाट भएका निर्णयहरु देहाय वमोजिम रहेको छ ।

दोश्रो नगरपरिषद २०७१/७२ वाट भएका निर्णयहरु

दोश्रो नगरपरिषदवाट भएका निर्णयहरु 
यस वेसीशहर नगरपालिकाको दोश्रो नगरपरिषदको वैठक आज मिति २०७१÷९÷२८ गतेका दिन यस वेसीशहर नगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत श्री युवराज अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा निम्न उपस्थितिमा तपसिल अनुसारको निर्णय गरियो ।