FAQs Complain Problems

News and Notices

सेवा प्रवाह सम्बन्धमा । (श्री न पा स्थित सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरु )

विभिन्न निर्माण गर्ने सम्बन्धी कार्यको दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी ई—विडिङ्गको सूचना

जानकारी सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै )

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि सूचना (वडा कार्यालय सबै)

बेसीशहर नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को लागि स्विकृत नगरपालिका दररेट