FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

मिति २०७६/०३/३० गतेको आशयको पत्र सचाईएको सम्बन्धमा

आसयको पत्र सम्बन्धमा

आ.व. ०७६/०७७ को लागि गिट्टि, बालुवा, ग्राभेल उत्खनन् गरी विक्री गर्ने कार्यको पुनः गरिएको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

आ.व. ०७६/०७७ को लागि गिट्टि, बालुवा, ग्राभेल उत्खनन् गरी विक्री गर्ने कार्यको पुनः गरिएको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर तथा विज्ञापन कर सम्बन्धि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।