FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

विद्युतीय खरिद प्रणाली मा बोलपत्र, आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

लमजुङ दरबार प्रवेशद्वार सिडी तथा शाैचालय निर्माण सम्बन्धी कार्यकाे दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी ई-विडिङ्गकाे सूचना

विभिन्न शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

कृषक स‌गकाे लागत साझेदारीमा माैरीघार खरिद दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी ‌‌ओषधी खरिद दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी तेश्राे पटक प्रकाशित सूचना