FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सडक निर्माण तथा सुधार गर्ने सम्बन्धी कार्यको दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी ई—विडिङ्गको सूचना

दर भाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बेशीसहर नगरपालिका कार्यालयको भवनमा बैठक कक्ष र कार्यालयको अगाडी खाली जग्गामा सेड निर्माण गर्ने सम्बन्धी कार्यको दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी ई—विडिङ्गको सूचना

बेशीसहर नगरपालिका वडा नं. १ स्थित जनकल्याण मा.वि. भवन निर्माण तथा स्तरउन्नती सम्बन्धी कार्यको दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी ई—विडिङ्गको सूचना

मिनि टिलर(Mini Tiller and Cultivator ) खरिद गर्ने सम्बन्धी कार्यको दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना