FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ट्रली सहितको ट्याक्टर खरिद सम्बंधी प्रक्रिया रद्द गरिएको सूचना

निर्माण कार्यकोलागि बोलपत्र आह्वानको सूचना सच्याउने सम्बन्धमा

सामाजिक परीक्षण सम्बन्धि सूचना

हाईड्रोलिक ट्याक्टर ट्रली सहित खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

फोहोर राख्ने भाडा खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना