FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

मिनि टिलर खरिद गर्ने सम्बन्धी दाेश्राे पटक प्रकाशित दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

सोलार व्याकअप / डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड जडान कार्यकाे लागि दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

दरभाउपत्र (खरिद/१२/०७६/०७७, १३/०७६/०७७, १५/०७६/७७) स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना

दरभाउपत्र (खरिद/०९/०७६/०७७-११/०७६/७७) स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना

दरभाँउ पत्र सम्बन्धी सूचना