"व्यवसायिक कृषि, पर्यटकिय एतिहासिक नगर, सफा हरावरा सम्वृद्ध हाम्रो वेसीशहर"         वेसीशहर नगरपालिका कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा यँहालाई स्वागत छ ।         सूचना तथा समाचार, तथा तपाईका गुनासाहरु यस माध्यमबाट पनि राख्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

निर्माण कार्यकोलागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

ग्याबलिन तारजाली खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

फोहोर राख्ने भाडा खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

बेसीशहर नगरपलिकाको लागि फोहोर राख्ने भाँडा (Dust Bin) सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना