"व्यवसायिक कृषि, पर्यटकिय एतिहासिक नगर, सफा हरावरा सम्वृद्ध हाम्रो वेसीशहर"         वेसीशहर नगरपालिका कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा यँहालाई स्वागत छ ।         सूचना तथा समाचार, तथा तपाईका गुनासाहरु यस माध्यमबाट पनि राख्न सकिन्छ ।

पदपूर्ति समितिको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना ।

मितिः २०७३।४।२३
वेसीशहर नगरपालिकाको पदपूर्ति समितिको विज्ञापन नम्बर क्रमशः १ देखि ८/०७२/७३ (खुला तथा समावेशी), इन्जिनियर, सव–इन्जिनियर, अमिन, कार्यालय सहायक पाँचौ र कार्यालय सहायक चौथो पदको लागि मिति २०७३/०४/२१ देखि २०७३/४/२३ गते सम्म लिइएको अन्तरवार्ताबाट तपशिल बमोजिमका उम्मेदवार सिफारिश भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

Supporting Documents: