"व्यवसायिक कृषि, पर्यटकिय एतिहासिक नगर, सफा हरावरा सम्वृद्ध हाम्रो वेसीशहर"         वेसीशहर नगरपालिका कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा यँहालाई स्वागत छ ।         सूचना तथा समाचार, तथा तपाईका गुनासाहरु यस माध्यमबाट पनि राख्न सकिन्छ ।

पुर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीवाट भएका निर्णयहरु

पुर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीवाट भएका निर्णयहरु देहाय वमोजिम रहेको छ ।